Urbanistická studie Praha – Hradčanská

Urbanistická studie Praha – Hradčanská

← zpět na přehled všech projektů portfolia

Předmětem zadání je konverze prostoru areálu vlakového nádraží Praha – Dejvice vymezeného ulicemi Milady Horákové, Svatovítská, Václavkova, Dejvická, Muchova a Pelléova. Jedná se o atraktivní lokalitu s železniční zastávkou, stanicí metra, tramvajovou a autobusovou zastávkou. Územím prochází jednokolejná neelektrifikovaná železniční trať 120 Praha – Kladno, která s přihlédnutím k již dohodnutým nebo navrhovaným záměrům města bude zrušena. Jde především o vznik nové multifunkční městské zóny s jasným dopravním a prostorovým vymezením, s maximálním důrazem na výtvarně estetické řešení v kontextu historie místa i současné atmosféry města. Program urbanistického řešení vychází z reálných potřeb města i vlastního území.

Koncept urbanistického návrhu je založen na respektování os stávající zástavby. Zrušená železniční trať tvoří jednu z hlavních kompozičních os. Další takovouto osou je osa rovnoběžná s ulicí Milady Horákové, která tvoří typ obytné ulice sloužící pro obsluhu bytových domů. Konceptem návrhu je střepinovitý tvar půdorysu domů, umožňující proslunění a vysoké procento zástavby území. Celá lokalita je funkčně rozdělena do dvou částí – obytné a obchodně-administrační. Obytná část je tvořena uzavřenými nebo polouzavřenými bloky.


Užitná plocha objektů  /  parkování:

objekty pro bydlení – A – F                              48 000 m2  /   580 parkovacích stání

objekty pro obchod a kanceláře G-K            46 000 m2  /    860 parkovacích míst

Celkem:                                                              94 000m2   /  1440 parkovacích stání