Soubor pasivních rodinných domů Zlín – Boněcko

Soubor pasivních rodinných domů Zlín – Boněcko

← zpět na přehled všech projektů portfolia

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Řešené pozemky se nachází na severním svahu v katastrálním území Příluky u Zlína. V dané lokalitě je zpracována územní studie, jejíž jsou pozemky součástí. Navržené domy bezezbytku splňují jí stanovenou regulaci – jedná se zejména o vzájemné odstupy jednotlivých domů, odstupy od silnice, tvar a sklon střech. V rámci nové parcelace byly pozemky ideálně přizpůsobeny pro šachovnicové uspořádání rodinných domů, které je ideální z hlediska výhledů a stínění na sousední pozemky. Parcelace počítá s pozemky velikosti 600-800 m2. Domy typu A mají příjezd a vstup do domu z jížní strany, do 1NP a domy typu B mají příjezd a vstup ze severní strany do 1PP. V rámci nejvýhodnějšího oslunění a tepelných zisků jsou domy typu A navrženy kolmo ke svahu a jejich hlavní fasáda je tak orientována na západ. Domy typu B jsou orientovány rovnoběžně s ulicí, tepelné zisky a dostatek denního světla zajišťuje jižní fasáda.

Mezi parcelami s horním a spodním přístupem bude vybudována průběžná opěrná stěna, která umožní srovnání zahrad a nabídne tak jejich lepší využití. Na každém pozemku tak vznikne rozlehlá travnatá plocha rovinného charakteru.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: RODINNÝ DŮM – typ A

Objekt je hlavní pobytovou místností orientován na západ, vstupní část s garáží je přístupná z ulice, ze severní strany. Poměrně svažitý terén definoval podlažnost objektu, kdy spodní podlaží je částečně kryté zeminou. Z prvního podzemního podlaží je výstup na terén ze západu, směrem do zahrady. Hmota tedy působí z ulice jako jednopodlažní a ze zahrady jako dvoupodlažní. Hmota s plochou střechou je definována jako kvádr se zapuštěným balkónem. Střídají se zde velké bílé plochy s plochami prosklenými. Rovněž materiálové řešení je založeno na prostřídání dvou základních kontrastních materiálů – jemné fasádní omítky ve světlém odstínu a obkladu z vysokotlakého laminátu /odstín antracit/. Důležitou roli pro architektonický výraz domu, hrají velké prosklené plochy. Okenní a rámy jsou navrženy v tmavé barvě /antracit/.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: RODINNÝ DŮM – typ B

Objekt je hlavní pobytovou místností orientován na jih, vstupní část s garáží je přístupná z ulice, ze severní strany. Poměrně svažitý terén definoval podlažnost objektu, kdy vstupní podlaží je částečně kryté zeminou. Z prvního nadzemního podlaží je výstup na terén z jihu, směrem do zahrady. Hmota tedy působí z ulice jako dvoupodlažní a ze zahrady jako jednopodlažní. Hmota s plochou střechou je definována jako kvádr se zapuštěným balkónem. Střídají se zde velké bílé plochy s plochami prosklenými. Rovněž materiálové řešení je založeno na prostřídání dvou základních kontrastních materiálů – jemné fasádní omítky ve světlém odstínu a obkladu z vysokotlakého laminátu /odstín antracit/. Důležitou roli pro architektonický výraz domu, hrají velké prosklené plochy. Okenní a rámy jsou navrženy v tmavé barvě /antracit/.