Nákladové nádraží Žižkov

Nákladové nádraží Žižkov

← zpět na přehled všech projektů portfolia

Velkokapacitní nádraží sloužilo k rychlé překládce zboží, zejména potravin, a současně mělo kapacity pro jejich skladování ve strojních chladnicích. Původní budovu vyprojektovali Dr. Ing. Karel Caivas a Ing. arch. Vladimír Weiss v roce 1930, provoz byl zahájen 1. března 1936. Nákladové nádraží v Praze je jedna z nejvýznamnějších technických památek funkcionalismu. Již několik let neslouží svému původnímu účelu. Momentálně se rozhoduje o jeho budoucí podobě.

Budoucnost (?) Vědecko-technický park – jedná se podnikatelskou infrastrukturu přispívající k růstu ekonomické úrovně regionu prostřednictvím podpory rozvoje a růstu firem se zajímavým nápadem a zaměřením. Dochází tak k rychlému přenosu informací z výzkumných pracovišť do firem. Kromě pronájmu prostor park nabízí i službu podnikatelský inkubátor. Součástí vědeckotechnického parku je dále pracoviště pro transfer technologií, které pomáhá komerčně využít výsledky výzkumu v podnikové praxi, dále vědeckotechnická knihovna a výstavní prostory.

Návrh z velké části zachovává původní urbanistickou koncepci prostoru, ale doplňuje ji přidanou hodnotou především ve východní části parcely. Naopak západní stranu otevírá směrem do města, do rušné ulice Jana Želivského. Tímto řešením se v podstatě převrácí, ale zachovává, typický tvar písmene U, přitom se celý mezilehlý prostor stává součástí městského prostoru Žižkova.

Objekty sice změnily funkci a radikálně vzhled fasád, ale nezměnila se forma pojetí jejich technicistního ducha. Fasády jsou stále monotóní, opakující se v jednotlivých segmentech, jsou na nich použity elementární materiály současné architektury – beton, ocel a sklo. Vše v čistém duchu industrialismu, který doplňuje zrekonstruované příčné mostky s věžemi přes centrální prostor. Celá tato architektura je doplněná o kontejnerové objekty, které jsou odkazem na původní funkci této budovy.