Velín jezu v Klecanech

Velín jezu v Klecanech

← zpět na přehled všech projektů portfolia

Předmětem návrhu je stavba velínu jezu povodí Vltavy v Klecanech s přidruženým provozem malé kavárny. Limitou návrhu byl požadavek dodržení posazení stavby nad hranici záplavové tisícileté vody. Koncept návrhu proto vychází z vertikálně orientované hmoty.

Funkčně je věž rozdělena na několik provozů. Provoz kavárny, provoz kanceláře velínu, provoz střešní terasy a skladové prostory. Kdy ve spodní, zaplavitelné části jsou umístěny skladovací prostory pro potřeby velínu, nad nimi ve výšce +9 m je umístěna kavárna s celkovým maximálním počtem 44 míst,

v posledním patře pak kancelář povodí Vltavy s velínem s širokým výhledem do okolí. Vzhledem k výšce stavby a vyhlídkovému potenciálu střechy byla navržena střešní víceúčelová terasa, sloužící především jako zpřístupněný prostor vyhlídky a také jako hřiště pro street basketball. Z praktických a bezpečnostních důvodu je prostor terasy opláštěn síťí z nerezových ocelových lanek.

Konstrukčně se jedná o ocelový montovaný skelet založený na hlubinných pilotách. Fasáda je navržena z tepelně-izolačních PUR panelů s opláštěním z hliníkových kompozitních panelů. Systém vytápění je navržen jako teplovzdušný, zdrojem tepla je tepelné čerpadlo. Okenní otvory jsou z exteriérové strany kryty stahovacími textilními roletami.