Urbanisticka studie Praha – Hradčanská

Urbanisticka studie Praha – Hradčanská

← zpět na přehled všech projektů portfolia

Zásady navrhovaného řešení:

– zrušení železniční drády, která je veřejností jen málo využívána, a její rekonstrukce těžko ekonomicky představiteln vznik cyklostezky, nahrazující železniční dráhu. Cyklostezka by propojila Stromovku s řešenou oblastí, kterou by vedla skrz až na Veleslavín a odtud na Divokou Šárku

– vznik rovnoběžné uliční sítě, vycházející z kopoziční osy, kterou se stává pokračování Eliášovy ulice – nejdelší ulice mezi Dejvickými bloky

– bloková zástavba, navazuje na původní zástavbu a to jak velikostí tak charakterem. Svým osobitým vzhledem a pro oblast netypickým systém ulic vytváří jednotný celek, který se od původních Dejvic značně odlišuje

– vznik otevřených veřejných prostor, jako míst určených k zastavení a setkávání. Dotváří uliční systém, otevírají území a slouží k relaxaci jeho návštěvníků a obyvatel

– důraz na zeleň, v severozápadní části se nachází park, v oblasti je množství alejí stromů, specifický tvar budov umožnil vzniku zelených teras u bytových domů, a zelených pochozích střech u administrativních a veřejných budov

– důraz na různorodost funkcí zástavby, ikdyž budovy působí jednotně, jejich náplň je rozdílná, ve výchidní části převládá administrativa a krátkodobé ubytování, v centrální části obchodně-administrativní koplex a západní strana slouží bydlení