Zpřístupnění věží a návrat barokních kopulí kostelu v Neratově

Zpřístupnění věží a návrat barokních kopulí kostelu v Neratově

Úkolem rekonstrukce kostela v Neratově je návrat barokních věží, jejich zpřístupnění a oprava průčelí kostela, včetně novotvaru venkovního schodiště.

Hlavním nosnou myšlenkou projektu je využití prostorů věží jako vertikálních galerií. Do čistého prostoru věže je vloženo vřeteno černého ocelového schodiště a to se jako černá stuha vine k nejvyšším úrovním stavby a zprostředkovává nám tak neopakovatelný kontakt se stavitelským mistrovstvím dávné i současné doby. Vertikální osy vrcholí pohledem na otevřenou konstrukci cibulovité kopule v prvním případě, ve druhém vrcholí pohledem na nově vytvořenou zvonovou stolici s dvojicí zvonů. Obě věže jsou propojeny ocelovou lávkou v prostoru hlavní lodi kostela ve výškové úrovni krovu. Lávka svým tvarem písmene D nevytváří pouze koridor, ale vytváří záliv pro spočinutí, kde člověk může plně vstřebat atmosféru kostela z opačné perspektivy. Výsledkem je tedy vytvoření cesty edukativního charakteru, která mimo věcných informací dopomůže člověku procítit samotnou sakrální stavbu od abstraktního vnímání prostoru po konkrétní prvky stavebního řemesla.