Obchodně administrativní centrum Hradčanská

Obchodně administrativní centrum Hradčanská

← zpět na přehled všech projektů portfolia

Stavba obchodně administrativního centra je součástí projektu ideové studie celkové konverze prostoru areálu vlakového nádraží a kolejiště vlakové zastávky Praha – Dejvice. Územím prochází jednokolejná neelektrifikovaná železniční trať do Kladna, která s přihlédnutím k již dohodnutým nebo navrhovaným záměrům města je v rámci tohoto projektu řešená jako zrušená. Toto řešení se nabízí jako rozumné východisko hlavně vzhledem k již probíhající výstavbě prodloužení trasy linky metra A – a tedy možnost přestoupit z vlaku na metro ve stanici nádraží Veleslavín. Kladenská trať se proto nabízí ukončit v této stanici ukončit a vytvořit zde přestup na metro linky A. Jedná se o ekonomicky nejreálnější a nejvýhodnější řešení, ve srovnání s konceptem řešení „ponechání a zahloubení železniční trasy pod terén“, které bylo jedním z dalších nabízených řešení.

Zvolená varianta zrušení trati navíc nabízí možnost vysokého potenciálu zhodnocení této lokality. Jde především o vznik nové multifunkční městské zóny s rozmanitou možností využití. V dané oblasti chybí občanská vybavenost typu plavecký bazén, nákupní centrum, knihovna… Program využití pozemku v předdiplomním projektu se pak soustředil na využití formou bydlení, obchodu a administrativy. Koncept urbanistického řešení území je založen na respektování os stávající zástavby, kde zrušená železniční trať tvoří jednu z hlavních kompozičních os.

Konceptem návrhu je střepinovitý tvar půdorysu domů, který je vytvořen tak, aby umožnil potřebné oslunění a umožnil vysoké procento zástavby území. S terénním rozdílem se návrh vyrovnává pomocí kombinace funkcí v přízemí objektů – parkování a služby. Celá lokalita je funkčně rozdělena do dvou částí – obytné a části obchodně-administrační. Obytná část je tvořena uzavřenými nebo polouzavřenými bloky. Parkování je řešeno jako využití terénního rozdílu mezi úrovní stávajícího nádraží a úrovní ulice Milady Horákové. Parkování ve zbylé části území je řešeno jako podzemní, obslužné z ulice Svatovítská.